ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รับข่าวสาร ข้อมูล

dot
จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี
กาญจนบุรี เป็น จังหวัด หนึ่งในภาคกลางที่มีผู้คนนิยมเดินทางไป ท่องเที่ยว เต็มไปด้วยเรื่องราวในอดีตที่น่าสนใจ เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เป็นสถานที่ตั้งของ สะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยใน สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็น ป่าเขาลำเนาไพร ถ้ำหรือน้ำตก และ ล่าสุด วัดเสือ ( Tiger Temple ) ของท่าน หลวงตาบัว ญาณสัมปันโณ  มีชื่อเสียงโด่งดัง ไปทั่วโลก และเป็น วัดแห่งหนึ่ง ที่ดึงดูด นักท่องเที่ยว ทั่วโลก มาเที่ยว ที่ จังหวัดกาญจนบุรี
กาญจนบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 129 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่ามีทั้งป่าโปร่งและป่าดงดิบ มีแม่น้ำสำคัญสองสายคือ แม่น้ำแควใหญ่ และ แม่น้ำแควน้อย ซึ่งไหลมาบรรจบรวมกันเป็น แม่น้ำแม่กลอง ที่บริเวณอำเภอเมือง กาญจนบุรี กาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอบ่อพลอย อำเภอเลาขวัญ อำเภอพนมทวน อำเภอไทรโยค อำเภอสังขละบุรี อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอท่ามะกา อำเภอท่าม่วง อำเภอทองผาภูมิ อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอหนองปรือ และอำเภอห้วยกระเจา
อาณาเขตทิศเหนือ   ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดตากและสหภาพเมียนม่าร์
ทิศใต้ กาญจนบุรี   ติดต่อกับจังหวัดราชบุรีและจังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก กาญจนบุรี   ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก  กาญจนบุรี  ติดต่อกับสหภาพเมียนม่าร์

วัฒนธรรมประเพณี จังหวัดกาญจนบุรี
รำเหย่ย เป็นการละเล่นพื้นเมืองของชาว กาญจนบุรี
รำเหย่ย เป็นการละเล่นพื้นเมืองของชาว กาญจนบุรี มาแต่บรรพกาลราวๆ 500 ปีเศษมาแล้ว จะเล่นกันในเทศกาลตรุษสงกรานต์ ปีใหม่ เป็นต้น วิธีการเล่นคือ ฝ่ายชายฝ่ายหญิงยืนล้อมวงกัน มีการร้องนำ ร้องแก้ และลูกคู่ ร้องรับพร้อมปรบมือเป็นจังหวะ ขณะร้องแก้นั้นฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะออกมาร่ายรำทีละคู่เปลี่ยนกันไป มีกลองยาวหนึ่งวง การแต่งกาย ชายนุ่งโจงกระเบน ใส่เสื้อคอกลมผ้าขาวม้าพาดไหล่ หญิงแต่งชุดไทยห่มสไบเฉียง ปัจจุบันนิยมเล่นกันในเขตท้องที่อำเภอพนมทวนเท่านั้น
งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว กาญจนบุรี
งานสัปดาห์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว จัดขึ้นทุกปี ในราวปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของการสร้างทางรถไฟสายมรณะและสะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการแสดงนิทรรศการทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี การแสดงพื้นบ้าน การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและการแสดงแสงและเสียงบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว
งานวันชาวเรือ ชาวแพ กาญจนบุรี
งานวันชาวเรือ ชาวแพ  กาญจนบุรี จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ที่บริเวณถนนสองแคว ริมน้ำหน้าเมือง ภายในงานมีกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน การแสดงมหกรรมลูกทุ่ง นิทรรศการทางวิชาการเกี่ยวกับการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง และการแข่งขันกีฬาทางน้ำประเภทต่างๆ อาทิ เรือยาว เรือเร็ว เจ็ตสกี เป็นต้น

แหล่งท่องเที่ยว กาญจนบุรี .

วัดป่าหลวงตาบัว หรือ วัดเสือ กาญจนบุรี

วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์เสือในจังหวัดกาญจนบุรีมีสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงนานาชนิดอยู่ด้วยกันอย่างอิสระตามธรรมชาติ เช่น เก้ง กวาง หมูป่า ชะนี นกยูง ไก่ป่า ม้า ควาย แพะ นักท่องเที่ยวจะพบเห็นการอยู่ร่วมกันของสัตว์ป่านานาชนิดโดยสันติและเป็นเพื่อนที่ดีต่อพระและผู้คนทั่วไป

สะพานข้ามแม่น้ำแคว กาญจนบุรี

สะพานข้ามแม่น้ำแคว
ตั้งอยู่ที่ตำบลท่ามะขาม ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือตามทางหลวงหมายเลข 323 ประมาณ 4 กิโลเมตร แยกซ้ายประมาณ 500 เมตร มีป้ายชี้บอกทางไว้ชัดเจน เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง สร้างขึ้น สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย ฮอลันดาและนิวซีแลนด์ประมาณ 61,700 คนและ กรรมกรชาวจีน ญวน ชวา มลายู ไทย พม่า อินเดีย อีกจำนวนมากมาก่อสร้างทาง รถไฟสายยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่า ซึ่งเส้นทางช่วงหนึ่งจะต้องข้าม แม่น้ำแควใหญ่ จึงต้องมี การสร้าง สะพานข้ามแม่น้ำแคว ขึ้น

พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 กาญจนบุรี

พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2
ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสถานที่เก็บรักษาสิ่งที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ อันได้แก่อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ โครงกระดูกของเชลยสงคราม และภาพถ่ายเหตุการณ์ในสมัยนั้น นอกจากนี้บางส่วนยังจัดทำเป็นหอศิลป์ เก็บรวบรวมสิ่งของต่างๆ เช่น แสตมป์ ไปรษณียบัตรโบราณ เพชร พลอย และเครื่องประดับ เปิดให้เข้าชมทุกวัน

สุสานทหารสัมพันธมิตร กาญจนบุรี ( ดอนรัก )

สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก
ตั้งอยู่ริมถนนแสงชูโต (ทางหลวงหมายเลข 323) ก่อนจะเข้าตัวเมือง สุสานแห่งนี้เป็นสุสานของเชลยศึกสัมพันธมิตรที่เสียชีวิตในระหว่างการสร้างทางรถไฟสายมรณะ บริเวณ สุสาน มีเนื้อที่กว้างขวางสวยงามและเงียบสงบ ชวนให้รำลึกถึงเหตุการณ์การสู้รบและผลลัพธ์ที่ตามมา สุสานแห่งนี้บรรจุศพทหารเชลยศึกถึง 6,982 หลุม

ทางรถไฟสายมรณะ กาญจนบุรี

ทางรถไฟสายมรณะ
ทางรถไฟสายนี้เริ่มต้นจาก สถานีหนองปลาดุก อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ผ่าน จังหวัดกาญจนบุรี ข้ามแม่น้ำแควใหญ่ ไปทางทิศตะวันตกจนถึง ด่านเจดีย์สามองค์ เพื่อให้ถึงปลายทาง ที่เมืองตันบูซายัด ประเทศพม่า รวมระยะทางในเขตประเทศไทย 300 กิโลเมตร ใช้เวลาในการสร้างเสร็จเพียง ๑ ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2485  ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2486 ทางรถไฟสายมรณะ สร้างขึ้นมา เพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่า หลังสงครามทางรถไฟบางส่วนถูกเลาะทิ้ง บางส่วนจมอยู่ใต้ทะเลสาบเขื่อนเขาแหลม ทางรถไฟสายนี้ถือเป็น อนุสรณ์ให้รำลึกถึงเหตุการณ์ สงคราม

น้ำตกไทรโยคน้อย กาญจนบุรี

น้ำตกไทรโยคน้อย
เดิมเรียก น้ำตกเขาพัง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 323 (ถนนสายกาญจนบุรี-ไทรโยค-ทองผาภูมิ) กิโลเมตรที่ 46
น้ำตกไทรโยคน้อย เป็น น้ำตก ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งใน จังหวัดกาญจนบุรี บริเวณ น้ำตก มีสภาพ ธรรมชาติ ที่สวยงามร่มรื่น โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนประมาณเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมจะมีน้ำมาก  ในอดีตเมื่อพ.ศ.2431 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5) เสด็จประพาสบริเวณ น้ำตกไทรโยคน้อย

ช่องเขาขาด กาญจนบุรี

ช่องเขาขาด พิพิธภัณฑสถานแห่งความทรงจำ
ตั้งอยู่ภายในกองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บริเวณกิโลเมตรที่ 64 - 65  บนทางหลวงหมายเลข 323 ( กาญจนบุรี-ไทรโยค - ทองผาภูมิ ) ช่องเขาขาด พิพิธภัณฑสถานแห่งความทรงจำ เป็นสถานที่จัดแสดงมินิเธียเตอร์และรวบรวมข้อมูลภาพถ่าย ข้าวของเครื่องใช้ระหว่างการสร้างทางรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  โดยรัฐบาลออสเตรเลียได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้น พิพิธภัณฑ์นี้จัดไว้อย่างเป็นระเบียบสวยงาม ภายในบริเวณมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติไปยังช่องเขาขาด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายมรณะที่เชลยศึกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

น้ำตกเอราวัณ กาญจนบุรี

น้ำตกเอราวัณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
เดิมมีชื่อว่า อุทยานแห่งชาติเขาสลอบ ประกาศเป็นเขตอุทยานฯ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2518 มีเนื้อที่ 343,735 ไร่ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น อุทยานแห่งชาติเอราวัณ เนื่องจากชั้นสูงสุดของน้ำตกเป็นธรรมชาติที่มีลักษณะคล้ายหัวช้างเอราวัณ มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ น้ำตกเอราวัณ อยู่ห่างจากตัวเมือง 65 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่ใหญ่และสวยงาม บนฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ ต้นน้ำเกิดจากลำห้วยม่องไล่ไหลผ่านลงจากยอดเขาและผาสูง 2,100 เมตร น้ำตกเอราวัณมีความยาว 1,500 เมตร แบ่งเป็น 7 ชั้น 

ปางช้าง ไทรโยค กาญจนบุรี ขี่ช้าง กาญจนบุรี
ปางช้างไทรโยค อำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ปางช้าง ได้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านลุ่มผึ้ง ตำบลลุ่มสุ่ม มีกิจกรรม ล่องแพ นั่งช้างชมป่าธรรมชาติ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที เปิดบริการ นั่งช้าง และมี การแสดงช้าง ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. การเดินทาง จากตัวเมืองกาญจนบุรีไปตามเส้นทางไทรโยค-ทองผาภูมิ ประมาณกิโลเมตรที่ 45 ใช้เวลาประมาณ 30 นาที หรือ ทางรถไฟ ลงรถไฟที่ สถานีวังโพธิ์ ท่าน สามารถ มา เยี่ยมชม ปางช้าง ชมความน่ารัก ของ ช้างไทย พร้อม สัมผัส กลิ่นไอ ธรรมชาติ บน หลัง ช้าง ที่ ปางช้าง กาญจนบุรี ได้ทุกวัน
ล่องแพ กาญจนบุรี แม่น้ำแควน้อย
ล่องแพ กาญจนบุรี แม่น้ำแควน้อย
ล่องแพ ไม้ไผ่ ชม และ สัมผัส ธรรมชาติ ความงามของป่าเขา แม่น้ำแควน้อย การ ล่องแพ แม่น้ำแควน้อย เป็นที่ นิยม ของนักท่องเที่ยว ทั่วไป เมื่อมา เที่ยวกาญจนบุรี , แพล่อง แม่น้ำแควน้อย ลักษณะ แพล่อง เป็น แพ ลูกบวบ แบบ ลากจูง ใน การ ล่องแพ ตามลำน้ำ แม่น้ำแควน้อย ได้ สัมผัส สายน้ำ ธรรมชาติ ป่าขุนเขา ลำเนาไพร.
ปราสาท เมืองสิงห์ กาญจนบุรี
อุทยานปราสาท เมืองสิงห์
ปราสาทเมืองสิงห์ อยู่ห่างจากพิพิธภัณฑสถานบ้านเก่าประมาณ 7 กม. เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 323 เส้นทางสาย กาญจนบุรี-ไทรโยค จนถึงกม.ที่ 15 จะมีทางแยกซ้ายไป ปราสาทเมืองสิงห์ อีก 7 กม. เป็น โบราณสถานปราสาทเมืองสิงห์ เป็น ปราสาท ที่มีศิลปะการก่อสร้างอยู่ในยุคลพบุรีตอนปลาย ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16–18 ผังเมืองเป็นรูป สี่เหลี่ยมจตุรัส มีเนื้อที่ประมาณ 641 ไร่ 1 งาน 65 ตารางวา กำแพงเมืองก่อด้วยศิลาแลงขนาดกว้าง 880 เมตร โดยได้รับ อิทธิพลทางศาสนา และวัฒนธรรมจาก กัมพูชา
พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย - พม่า กาญจนบุรี
พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย - พม่า
พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า  ตั้งอยู่ใกล้กับ สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ทางรถไฟสายไทย-พม่า เริ่มตั้งแต่การเข้ามาของญี่ปุ่น การออกแบบและการสร้างทางรถไฟ สภาพภูมิศาสตร์ของทางรถไฟ สภาพชีวิตในค่ายเชลยศึก ด้านการแพทย์ ค่าของสงคราม การปฏิบัติการของ ทางรถไฟ การทิ้งระเบิดและการทำลาย ทางรถไฟ และเหตุการณ์หลังจากสงครามยุติ พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟ ไทย -พม่า เปิดทุกวัน
อุทยานแห่งชาติไทรโยค น้ำตกไทรโยคใหญ่

อุทยานแห่งชาติไทรโยค น้ำตกไทรโยคใหญ่
มีเนื้อที่  598,750 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานฯ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2523 สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูน ประกอบด้วยพื้นที่ป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง ไทรโยคได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีค้างคาวที่เล็กที่สุดในโลกคือ ค้างคาวกิตติ และ ปูราชินี ปูน้ำจืดชนิดใหม่ของโลกอาศัยอยู่  ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ไทรโยคเคยเป็นค่ายพักแรมของทหารญี่ปุ่น ปัจจุบันปรากฎร่องรอยเตาหุงข้าวและซากเตาไฟอยู่ในพื้นที่  นอกจากนี้ยังพบร่องรอยมนุษย์ยุคหินเก่า  มี
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ภายใน อุทยานแห่งชาติไทรโยค  คือ น้ำตกไทรโยคใหญ่ หรือ เรียกอีกชื่อว่า น้ำตกเขาโจน ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติไทรโยค  

ถ้ำกระแซ กาญจนบุรี

ถ้ำกระแซ  กาญจนบุรี
ถ้ำกระแซ อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี ห่างจากตัวเมืองประมาณ 55 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 323 กิโลเมตรที่ 29–30 ถ้ำนี้เป็น ถ้ำที่เคยเป็นที่พักของเชลยศึก เมื่อครั้งสร้าง เส้น ทางรถไฟสายมรณะ จากไทยไปพม่า ตัว ถ้ำกระแซ ติดกับเส้นทางรถไฟสายกาญจนบุรี–น้ำตก วึ่งเป็น ทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันสิ้นสุดที่ สถานีรถไฟน้ำตก ภายในถ้ำโปร่งและมี พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐานอยู่ มองจากปาก ถ้ำกระแซ มาที่บริเวณทางรถไฟจะเห็น ทางเข้า สู่  ถ้ำกระแซ และ ทิวทัศน์ที่งดงามและ มองเห็นแม่น้ำแควน้อยอยู่เบื้องล่าง บริเวณนี้เป็นจุดที่ สร้างทางรถไฟยากที่สุด เนื่องจากเส้นทางโค้งเลียบเขา เบื้องล่างเป็น แม่น้ำแควน้อย

 

ถ้ำละว้า หรือ ถ้ำลาวา
ถ้ำละว้า หรือ ถ้ำลาวา
ถ้ำละว้า หรือ ถ้ำลาวา ห่างจากตัวเมืองประมาณ 75 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 323 ช่วงกิโลเมตรที่ 59–60 ต้องข้ามฝั่งแม่น้ำแควน้อย สามารถเช่าเหมาเรือจาก ท่าเรือปากแซง ข้ามไป ในราคาประมาณ 800–1,000 บาท นั่งได้ 10–12 คน ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ถ้ำละว้า เป็นถ้าที่ สวยงามมาก ค้นพบโดยนายเผิน ดอกเข็ม เมื่อปี พ.ศ. 2496 บริเวณปากถ้ำไม่กว้างนัก แต่ภายในถ้ำกว้างขวางใหญ่โตมาก แบ่งเป็นห้องต่างๆ เช่น ห้องท้องพระโรง ห้องดนตรี ห้องม่าน ห้องพระปรางค์ แต่ละห้องมีความงดงามของหินย้อยแตกต่างกันออกไป บ้างเหมือนม่านโรงละคร บ้างมีประกายระยิบระยับราวกับโรยด้วย กากเพชร
 
ด่านเจดีย์สามองค์ กาญจนบุรี
ด่านเจดีย์สามองค์
ด่านเจดีย์สามองค์ เขตสิ้นสุด ชายแดนไทยด้านทิศตะวันตก ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองลู ไปตามทางหลวงหมายเลข 323 โดยก่อนถึงตัว อำเภอสังขละบุรี 4 กิโลเมตร จะมีทางแยกด้านขวาไปด่านเจดีย์สามองค์ เป็นระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร เส้นทางลาดยางตลอดสาย พระเจดีย์สามองค์ นี้เดิมเรียกว่า หินสามกอง เป็นที่สักการะของคนไทยโดยทั่วไปก่อนเดินทางออกจากเขตแดนไทยเข้าสู่เขตแดนพม่า ต่อมาในปี พ.ศ. 2472 พระศรีสุวรรณคีรี เจ้าเมืองสังขละบุรีได้เป็นผู้นำชาวบ้านก่อสร้างเจดีย์ขนาดเล็กสามองค์ ดังที่เห็นในปัจจุบัน นอกจากนี้ด่านเจดีย์สามองค์ยังเป็นช่องทางเดินทัพที่สำคัญของไทยและพม่าในอดีต บริเวณด่านเจดีย์สามองค์ มีร้านขายสินค้าจาก ประเทศพม่า นักท่องเที่ยวสามารถข้ามชายแดนเข้าไปชมตลาดพญาตองซู ซึ่งเป็นตลาดชายแดนที่มีการจำหน่ายสินค้าของพม่า
สวนสัตว์เปิด ซาฟารีปาร์ค กาญจนบุรี
สวนสัตว์เปิด ซาฟารีปาร์ค กาญจนบุรี
ห่างจากตัวเมืองประมาณ 40 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 3086 (กาญจนบุรี - บ่อพลอย) จนถึงกิโลเมตรที่ 21 จะเห็นป้ายสวนสัตว์เปิดทางซ้ายมือ นับเป็นสวนสัตว์เปิดแห่งแรกของ กาญจนบุรี ซึ่ง นักท่องเที่ยว จะได้สัมผัสกับสัตว์นานาชนิด เช่น กวาง หมี เสือ สิงโต ม้าลาย ยีราฟ อูฐ ฯลฯ อย่างใกล้ชิด นักท่องเที่ยว สามารถขับรถเข้าไปเที่ยวชมได้ด้วยตนเอง สำหรับผู้ที่ไม่ได้นำรถส่วนตัวมา ทางสวนสัตว์ได้จัดรถไว้คอย บริการนักท่องเที่ยว เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00–17.00 น. ค่าเข้าคนไทย ผู้ใหญ่ 150 บาท เด็ก 70 บาท ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 300 บาท เด็ก 150 บาท
พร้อมมิตร ฟิล์ม สตูดิโอ สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พร้อมมิตร ฟิล์ม สตูดิโอ สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวไทยทั้งมวล เป็นภาพยนตร์ไตรภาคอันยิ่งใหญ่ที่ได้ดำเนินการถ่ายทำในบริเวณกองพลทหารราบที่ ๙ ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า ชมความสวยงามอลังการของฉากต่าง ๆ จากในภาพยนตร์ที่ท่านจะได้สัมผัสจริง ในพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ อาทิ วัดมหาเถรคันฉ่อง ห้องเก็บพระแสงปืนต้น อาณาจักรหงสาวดี สีหสาสนบัลลังก์ คุกใต้ดิน พระที่นั่งสรรเพชรปราสาท ท้องพระโรงหงสาวดี นิทรรศการภาพถ่ายจากการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยจะมีวิทยากรประจำจุดต่างๆ มีจอพลาสมาบรรยายประวัติศาสตร์ภูมิหลังอธิบายฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถร่วมกิจกรรมสนุกต่าง ๆ อาทิ การแต่งกายชุดประวัติศาสตร์ ขี่ม้า ขี่ช้าง นั่งเกวียน และมีจุดจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกสำหรับ นักท่องเที่ยว

 
 


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
เพจใหม่ 1

BANGKOK OFFICE : 59 Soi 20 Seri ., Ramkamhaeng 24., Huamak ., Bangkapi., Bangkok
TEL. 0-2314-4521 FAX. 0-2719-0201 กด 0 
KANCHANABURI :140/3 Moo 3 Tahsao ., Saiyoke , Kanchanaburi ., Thailand.
Mobile : 08-1906-9879 - 034-634168
กรุงเทพมหานคร : 59 ซ.20 เสรี 2 รามคำแหง 24 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ
โทร. 0-2314-4521 แฟกซ์ 0-2719-0201 กด 0
กาญจนบุรี :140/3 หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
มือถือ 08-1906-9879 - 034-634168